Gröna lån – Tågservicedepå

Vår tågdepå har blivit grön!

Vår investering i tågdepån är så bra för miljön att den kvalificerats för Kommuninvest gröna finansiering!

Den regionala tågtrafiken upprätthålls idag med drygt 20 tågset vars underhåll tidigare har utförts utanför regionen. Med en centralt placerad servicedepå kan underhåll och service enkelt utföras utan att tågen måste tas ur trafik längre tider. Tomkörning till verkstad upphör vilket ökar tillgängligheten på tågen, minskar utsläpp av dieselavgaser samt frigör värdefull kapacitet på den hårt belastade södra stambanan.

Läs mer om grönt lån på kommuninvest.se/grona-lan