Pumpa däcken hos oss

Cykla till jobbet och pumpa däcken hos oss. Mellan 2012-2015 har cykeltrafiken ökat med 26 procent i Kalmar och under 2015 har Kalmar kommun investerat ca 15 mkr i cykelinfrastrukturen. För att främja cyklandet ytterligare har vi satt upp publika cykelpumpar i Kalmars stadsmiljö för att underlätta för allmänheten och våra cyklande hyresgäster. Cykeln är ett av de bästa transportmedlen för miljön och har dessutom hälsomässiga effekter.

Du hittar cykelpumparna på:

  • Bredbandet 1 (Varvsholmen)
  • Norra Vägen 50 (Utanför Friskis & Svettis)
  • Gröndalsvägen 19 (Utanför Brofästet Hotell & Konferens och Linnéuniversitetet)
  • Smålandsgatan 26A (Mitt emot Kalmar sportcentrum/badhus).

karta-luft-1024x390