Anmäl intresse

  • De personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du skickar in ovan formulär kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra ett framtida hyresavtal. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna och annat som hör till den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtas kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar från din verksamhet. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Du samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående genom att kryssa i jag godkänner och skicka in formuläret.