Bli en av våra nöjda hyresgäster

KIFAB förvaltar och hyr ut kommersiella lokaler med inriktning på kontorslokaler, utbildningslokaler, lagerlokaler och industrilokaler. I vårt bestånd finns även ett antal förråd, p-platser och garage.

Anmäl ert intresse för att komma med i vår bevakning. Ni blir sedan kontaktade om en matchande lokal blir ledigt inom vårt bestånd. Din anmälan och de uppgifter du angett lagras i ett (1) år och raderas därefter permanent.

Intresseanmälan

  • Ange uppskattad kvadratmeter (total) för hela lokalen och specificera sedan dessa under lokalspecifikation
  • Uppge en så fullständig specifikation som möjligt ex. 250 kvm kontor, 200 kvm lager, oljeavskiljare, kök/lunchrum för 10 personer, konferensrum 14 personer, omklädningsrum för 5 personer, toalett med dusch.
  • Beskriv din verksamhet och eventuella moment i varsamheten som ställer speciella krav på lokalen. Ex. svetsning, hantering av farliga ämnen, mathantering etc.
  • De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna matcha en ledig lokal samt ta fram ett framtida hyresavtal (förberedelse för avtalsförhållande). Det kan även komma att användas för andra förberedelser så som kreditvärdighetskontroller. Uppgifterna sparas i 12 månader och raderas därefter permanent. Läs mer under vår integritetspolicy.
    Du samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående genom att kryssa i jag godkänner och skicka in formuläret.