Anmäl intresse

  • De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna matcha en ledig lokal samt ta fram ett framtida hyresavtal (förberedelse för avtalsförhållande). Det kan även komma att användas för andra förberedelser så som kreditvärdighetskontroller. Uppgifterna sparas i 12 månader och raderas därefter permanent. Läs mer under vår integritetspolicy.
    Du samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående genom att kryssa i jag godkänner och skicka in formuläret.