Hyresgästinformation

Postat den 4 mars, 2022.

SBB kommer att ta över ägandet och förvaltningen av KIFAB ´s fastigheter i egen regi from 1 april trots att annat tidigare har aviserats/kommunicerats.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB äger samhällsfastigheter i Norden och hyresrätter i Sverige och har som grundidé att utveckla, äga och förvalta fastigheterna långsiktigt. Vi vill bidra till att vi gemensamt bygger framtidens Sverige. Ett långsiktigt hållbart samhälle med bostäder som är funktionella och där hyresgästerna får vara med och påverka sin närmiljö genom en nära dialog med oss som ägare och förvaltare. För oss är hyresgästen alltid i fokus.

Särskild information kommer skickas ut till hyresgäster före tillträdesdag.

Vi kommer att tillsätta en områdeschef i Alexander Helgesson för fastigheterna i Kalmar kommun som tillsammans med KIFAB ´s personal, som blir SBB anställda, kommer att ta hand om fastigheterna/kunderna på bästa sätt. Vårt kontor kommer vara på samma plats som KIFAB ´s befintliga. Detta gör vi för att säkerställa en bättre geografisk anpassad tillgänglighet för vår personal och för att du som hyresgäst ska kunna få bästa möjliga service.

Vi ser fram mot ett trevligt samarbete och hoppas att Ni kommer att trivas med oss och era nya kontakter!

I samband med övertagandet kommer KIFAB’s närvaro på sociala medier och webb att upphöra. Information finner du från 1 april på https://sbbnorden.se.