KIFAB återigen i topp vid senaste Nöjd Kund-undersökning!

Postat den 1 november, 2016.

För fjärde gången har KIFAB i Kalmar AB deltagit i undersökningen Nöjd Kund Index/Fastighetsbarometern. Nöjd Kund Index är en för fastighetsbranschen gemensam undersökning avseende service- och kvalitetsnivå i fastighetsbolagen. Flera av Sveriges största fastighetsbolag deltar och varje bolag betygssätts av sina egna kunder.

I årets upplaga nådde KIFAB återigen en topplacering med ett totalt NKI på 80 på en 100-gradig skala medan genomsnittet för branschen är 73. Detta resultat innebär en ökning med två enheter från tidigare resultat och vi ökar på 8 av 10 områden, på de andra två ligger vi lika som tidigare.

Vi är förstås stolta över vårt resultat som bygger på de svar våra hyresgäster uppgett. Undersökningen ger samtidigt värdefull information om inom vilka områden vi kan fortsätta utvecklas för att bli en ännu bättre hyresvärd.

Vi vill rikta ett tack till er hyresgäster som deltog i undersökningen. I vår strävan efter att förbättra våra kundrelationer, och att kunna erbjuda er den service och kvalitet som ni förväntar er, är ert deltagande i den här undersökningen mycket viktig för oss. Tack!