KIFAB till försäljning

Postat den 13 oktober, 2020.

Kalmar kommun, genom Kalmar kommunbolag, avser att under 2021 sälja bolaget KIFAB i Kalmar AB med eller utan HB Telemarken. Försäljningen syftar till att underlätta framtida möjligheter att investera i annat av betydelse för kommunens invånare. Bakgrunden är stora planerade investeringar i både kommun och bolag. Särskilt stora är investeringarna inom vatten och avlopp, med bland annat ett nytt reningsverk. Parallellt bedöms också KIFAB:s verksamhet fungera lika bra i annan regi än den kommunala.

Ett beslut om att starta en försäljning kommer att tas av kommunfullmäktige i november, likaså ett eventuellt beslut om en slutlig försäljning. Våra hyresgäster eller gällande avtal påverkas inte av detta besked i nuläget. Mer information kommer framåt.