Fastigheter

KIFAB:s fastighetsbestånd omfattar idag 21 fastigheter på totalt ca 113 000 kvadratmeter.

Av den totala ytan är ca 42 000 kvadratmeter industrilokaler och 37 000 kvadratmeter kontor. Resten består av lokaler åt utbildning, lager och vissa speciallokaler.

De senaste åren har kännetecknats av flera större nybyggnationer och omfattande ombyggnadsprojekt. Hela vårt fastighetsbestånd präglas av en hög standard, bra underhåll och en hög uthyrningsgrad.