Fastigheter

KIFAB:s fastighetsbestånd omfattar idag ett trettiotal fastigheter på totalt ca 160 000 kvadratmeter.

Av den totala ytan är ca 42 000 kvadratmeter industrilokaler och 63 000 kvadratmeter kontor. Resten består av lokaler åt universitetet, annan utbildning, lager och vissa speciallokaler.

De senaste åren har kännetecknats av flera större nybyggnationer och omfattande ombyggnadsprojekt. Hela vårt fastighetsbestånd präglas av en hög standard, bra underhåll och en hög uthyrningsgrad.