Historik

KIFAB bildades 1972, fyra personer anställdes och bolaget övertog förvaltningen av ett antal fastigheter med ett bokfört värde på ca 21 miljoner kronor från Kalmar kommun. KIFAB har alltid strävat efter att tillgodose de behov som är aktuella och som för Kalmars utveckling framåt. Vårt nytänkande med industrihotell fick stor uppmärksamhet på 70-talet. Det stora pilotprojektet Ångkvarnen belönades med utmärkelsen Europa Nostra på 80-talet. På senare år har vi framförallt satsat på Varvsholmen – Kalmars nyaste stadsdel.

Från och med 1 april 2022 ägs bolaget med dess fastigheter av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Tidslinje

1972
KIFAB bildas efter bolagisering av Kalmar stads fastighetsbolag

1975 
Ett industrihotell på 2000 kvadratmeter uppförs på Engelska vägen

1976 
Ombyggnaden av Riskvarnen påbörjas

1984 
Ångkvarnen börjar byggas om till kontor

1987 
Kakelmakaren byggs om till lägenheter

1988 
Högskolan i Kalmar inviger Teknikhuset

1990 
Falken börjar byggas åt Högskolan i Kalmar

1991
Telemedia flyttar in i Kvarnen

1993
Ugglan byggs om till ett modernt mediecentrum för Högskolan i Kalmar

1994
KIFAB går in som delägare i Teleskolan

1996
Byggstart för Teknikum, byggnaden för Högskolans teknikinstitution. Kretsloppstänkande står i fokus

2000 
KIFAB köper Candeliafastigheten

2001
Trelleborg Rubore får utökade lokaler för att klara sin expansion

Baltic Business School och Högskolans medieutbildningar flyttar till Kalmar Nyckel (f.d. Teleskolan)

2002  
Huvudbyggnaden i Kalmar Science Park står klar på Varvsholmen

2003
Ombyggnationen av Röda Ugglan, den f.d. Candelia-fastigheten, påbörjas.

2004  
Flera ombyggnationer för Högskolan i Kalmar.

2005
Ytterligare en etapp i Röda Ugglan byggs för Telia.

2006
Ombyggnation av Norrgård för den naturvetenskapliga institutionen vid Högskolan i Kalmar.

2007
Utökning för Aditro och Friskis & Svettis i Röda Ugglan.

Modernisering av Trelleborg Rubores lokaler i Muttern 12. Bland annat inbyggnad av lager/godsmottagning och iordningställande av ytterligare laboratorielokaler

Vi uppnår en tredje plats i den nationella kvalitetsmätningen fastighetsbarometern.

2008
Vi byggde om ca 2000 kvm för högskolan för högskolan som expanderade i Kv. Telemarken

2009
Vi investerade i en ny fabrik åt Trelleborg Rubore som fortsätter att satsa i Kalmar.

2010
Apoteket satsar vidare på sitt kundcenter på Varvsholmen och Telenor expanderar.

Vi uppnår en hedrande andraplats i fastighetsbarometern, och är därmed sveriges nästa bästa fastighetsbolag enligt våra hyresgäster.

2011
E-handels framgångar fortsätter och vi iordningställer ca 6000 m2 logistiklokaler.
Vi blir även certifierade för kvalitet ISO 9001 och miljö ISO 14001.

2012
Vi bygger om regionens första Industrifastighet till Green Building nivå och tecknar också vårt första gröna hyresavtal. Vi gör också en storsatsning på att förbättra vår service genom ett nytt system för serviceanmälan.

2013
Vi når vårt högsta nöjdkundindex någonsin. Med 78 poäng kom vi på delad andraplats i den nationella mätningen ”Fastighetsbarometern NKI”. Vi träffar en överenskommelse med Länsstyrelsen, som väljer KIFAB som ny hyresvärd till ca 4500m2 i bästa läge. Projekteringen inleds 2014.

2014
Länsstyrelsen bestämmer sig för KIFAB´s förslag på ett nytt aktivitetsbaserat kontor om ca 5000 kvm i fastigheten Riskvarnen. Förstudie av förutsättningarna för en nyetablering av en tågservicedepå resulterar i ett långt hyresavtal med Landstinget i Kalmar.

2015
Rekord i investeringar! Ombyggnaden av Riskvarnen för Länsstyrelsen samt nybyggnation av Tågservicedepån startar.

2016
Under året har två mycket uppmärksammade projekt färdigställts. Moderna lokaler för Länsstyrelsen om ca 5000 kvm i ett av Kalmars vackraste hus på Kvarnholmen samt en nybyggd tågservicedepå med grön finansiering för länstrafikens fordon. Vi har också tillsammans med kommunen tagit fram en lösning för en stor del av det nuvarande universitetsbeståndet som skall få ny verksamhet 2019-2020. Året toppas av att vi återigen nådde vårt högsta Nöjd Kund Index någonsin (80 poäng)!

2017
Under året nådde vi ytterligare ett av våra prioriterade mål när vi blev fossilbränslefria med hela vår verksamhet. Alla hus är uppvärmda med hjälp av fjärrvärme eller grön el och hela bilparken är omställd till el och biogas. Arbetet med att hitta ny användning av universitetsfastigheterna tog ytterligare fart och utredningar både kring ”gamla Teleskolan” och fastigheten Storken 4 blev allt mer konkreta. I fastigheten Mjölnaren 4 byggde vi om ett kontor till reklambyrån Wilson Creative som med sin avskalade design och sin stora flexibilitet skulle stå sig väl i vilken modern storstad som helst.

2018
Året kännetecknas av ett intensiv projektutveckling. Vi bygger ett parkeringsdäck vid f.d. Chokladfabriken som sjuder av liv genom bl.a. Friskis & Svettis, Telia, Vitec och Webhelp. Vi startar också upp arbetet med KIFAB Arena som skall färdigställas 2019. Det blir en förstklassig arena för bl.a. innebandy, vollyboll och basket med en publikkapacitet på 1500 åskådare men också en sedan länge efterlängtad träningshall för friidrott och skolidrott. Projektering och upphandling för ombyggnad av Linnéuniversitetets lokaler i  ”gamla Teleskolan” till nya Tallhagsskolan samt Storken 4 till en central del i ett gymnasiecampus i centrala Kalmar pågår för fullt.

2019
VD Michael Gelebo går i pension och ersätts av Linda Elmgren. Den gamla delen av fastigheten Norrgård 1 säljs till byggnadsfirma Ivar Glebe, tanken är att fastigheten så småningom ska byggas om till bostäder. KIFAB Arena färdigställs och invigs med öppet hus den 21 december.

2020
Färdigställande av konceptet c/o Market på Varvsholmen, en ny mötesplats för Kalmars näringsliv växer fram och KIFAB slår upp dörrarna till kontorskollektivet, en ny satsning på coworking i Kalmar. Etapp 1 i projektet ombyggnation av kvarteret Telemarken (fd. Brofästet och Linneuniversitetet) färdigställs, först ut att flytta in blev förskolan Tallen och träningssärskolan.

2021
Kalmar kommun meddelar att de avser att sälja bolaget KIFAB i Kalmar AB. Försäljningen syftar till att underlätta framtida möjligheter att investera i annat av betydelse för kommunens invånare. Byggnationen av Telemarken slutförs i sin helhet .

2022
KIFAB fyller 50 år! Kalmar Kommunbolag AB och SBB i Norden AB kommer överens om ett aktieöverlåtelseavtal där SBB förvärvar KIFAB i Kalmar AB från 1 april 2022.