Integritetspolicy

Så behandlas dina personuppgifter

KIFAB i Kalmar AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och övrigt vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvar

KIFAB i Kalmar AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som du lämnat in till oss.

KIFAB i Kalmar AB (orgnr. 556019-9894)
Varvsgatan 20
392 51 Kalmar

072-466 73 95
info@kifabikalmar.se

Dataskyddsombud

För dataskyddsombud kontakta oss på 072-466 73 95.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Inför och under ett hyresavtalsförhållande

De personuppgifter som du lämnar till oss vid ett avtalsförfarande behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra ett pågående eller framtida hyresavtal (förberedelse för avtalsförhållande). Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, serviceanmälningar, information till hyresgästerna (driftstopp, förändringar i fastighet etc) och annat som hör till den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtas kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar från din verksamhet. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

Registrering av intresseanmälan/bevakning

De personuppgifter som du lämnar till oss (namn, telefon, e-post, adress, ev. personnummer) behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna matcha en ledig lokal samt ta fram ett framtida hyresavtal (förberedelse för avtalsförhållande). Det kan även komma att användas för andra förberedelser så som kreditvärdighetskontroller. Uppgifterna sparas i 12 månader och raderas därefter permanent.

Nyhetsbrev

De personuppgifter (e-post) som du lämnar vid registrering till vårt elektroniska nyhetsbrev behandlas enbart med syfte att möjliggöra distribution av vårt nyhetsbrev (normalt 4 gånger per år). Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet och dina personuppgifter (e-post) flyttas då till en så kallad opt-out för att säkerställa att du inte får nyhetsbrevet framåt. Du kan begära radering även från denna lista genom att kontakta oss.

Serviceanmälan

De personuppgifter (namn, telefon, lägenhetsnummer, e-post) som du lämnar vid registrering av en serviceanmälan behandlas enbart med syfte att kunna fullgöra ett pågående serviceärende. Rättslig grund för denna behandling är GDPR artikel 6.1 b), behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Personuppgifter raderas permanent efter det att ärendet är åtgärdat och inom 30 dagar. 

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och används till att analysera hur besökare använder webbsidan. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Det finns två typer av cookies; temporära som försvinner när du stänger din webbläsare och permanenta som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där.

Hur vi använder cookies?

På KIFAB:s webbplats används cookies för bland annat Google Analytics och Remarketing. Vi använder oss av dessa för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen och anpassa vår marknadsföring. Innan vi skickar data till Google Analytics anonymiserar vi ditt IP-nummer.

Undvika cookies

Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du kanske inte kunna använda alla funktioner på hemsidan.

Begära information och rättelse av personuppgifter vi har om dig

Vid begäran har du rätt att en gång om året få information om vilka personuppgifter vi behandlar, och hur de behandlas, om dig. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Skicka begäran till:

KIFAB i Kalmar AB
Varvsgatan 20
392 51 Kalmar

Samtycke

I vissa fall har vi tagit in ett samtycke för att kunna lagra en personuppgift. Det kan exempelvis vara för marknadsföringsmaterial så som film/bild eller där du registrerat uppgifter som inte är hänförliga till ovan punkter.

Återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Begäran om återkallelse av samtycke görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Skicka begäran till:

KIFAB i Kalmar AB
Varvsgatan 20
392 51 Kalmar

Om du återkallar ditt samtycke kommer din personuppgift raderas från de platser där de förekommer enligt samtycket.

Har du frågor kontakta oss på 072-466 73 95 eller maila till info@kifabikalmar.se