Trelleborg Solutions

Trelleborg Solutions arbetar med att tillverka lösningar som tar bort ljud och vibrationer i fordon som sedan levereras till fordonsindustrin. Ulf Johansson, fabrikschef, berättar att de funnits i Kalmar i över tjugo år och hyrt lokaler av KIFAB sedan slutet på 90-talet då de gick från privat hyresvärd till kommunal genom att KIFAB köpte upp deras lokaler.

– Vi har suttit i samma byggnad i många år men allt eftersom vi expanderat och vuxit har vi behövt bygga ut våra lokaler. KIFAB har hjälpt oss att köpa ny mark kring byggnaden och med att bygga ut. Vi har alltid varit nöjda med lokalerna som vi vill hålla moderna och snygga. Allt vi byggt har blivit specialanpassat för oss och produktionen. Vi har även höga krav på utseendet av våra lokaler. Vi vill ha en arbetsplats som känns modern för både de anställda och för våra kunder samt att vara en attraktiv och utmanande arbetsplats. Vi vill inte vara en typisk fabrik och det har vi lyckats med.

Lokalerna på Franskavägen är moderna med stora fönster, bra ljusinsläpp och högt i tak. Företaget arbetar för att påverka miljön så lite som möjligt, en ambition de delar med KIFAB.

– Vi ställer hårda krav på miljövänligt material och arbetsprocess, vilket även KIFAB gör. Våra lokaler är till exempel tillverkade av stål och plåt och vi har energieffektiva lösningar för el och värme. Vi är den största industrin i Kalmar och KIFAB har alltid hittat lösningar när vi har vuxit och våra behov har förändrats.

Planen för framtiden är att fortsätta expandera och de litar på att KIFAB kommer att fortsätta erbjuda dem smarta lösningar. Ulf tycker att KIFAB har ett engagemang för staden och näringslivet, vilket gör att en förändring kan ske snabbt då de ständigt arbetar proaktivt för lokal utveckling.